Detur facebook
Puhelin varaukset

(09) 68 99 88 77


support

Arkisin klo 9-20 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin klo 10-16.

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.
Rekisterinpitäjä 

Matkatoimisto Detur Finland Oy (Y-tunnus 1449773-2)
Lönnrotinkatu 18 A
00120 Helsinki 

Sähköposti: detur (at) detur.fi 

Rekisterin nimi

Detur Finland Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely liittyy sovittujen palvelujen tuottamiseen ja toimittamiseen, tiedottamiseen, laskuttamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen. Tietoja käsitellään myös tuotekehityksen, tilastoinnin ja markkinoinnin tarkoituksiin sekä mainonnan kohdistamiseen. Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan käsitellä Detur Groupin lisäksi rekisterinpitäjän toimeksiannosta kolmannen osapuolen avulla. Puhelinkeskustelut asiakkaan kanssa voidaan tallentaa. 

Rekisterin tietosisältö 

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja: Perustiedot kuten etu- ja sukunimi, osoitetiedot ja sähköpostiosoite, puhelinnumerot, syntymäaika, sukupuoli, kansalaisuus, asuinmaa, tieto alaikäisyydestä. Tieto markkinointiluvista ja –kielloista. Ostotiedot ja tiedot palveluiden käytöstä kuten varauksen yksilöivä tunnistenumero, lähtö- ja paluupäivä, matkakohde, hotelli- ja lentotiedot, lisäpalvelut, hintatiedot, alennukset, varausseurue, varauspäivä, varauskanava, maksutapahtumat , palveluhistoria esim. asiakkaan yhteydenotot, varausta käsitelleiden virkailijoiden tunnus, muut asiakkaan itsensä ilmoittamat lisätiedot, asiakaspalautteet. Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot. 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakkaan oma ilmoitus palvelutapahtuman tai rekisteröitymisen yhteydessä sekä Deturin varausjärjestelmä, johon kaikki ostotapahtumat puhelinmyynnissä, verkkopalvelussa, matkamyymälässä ja jälleenmyyjällä rekisteröidään. Asiakas on varaaja tai matkaseurueeseen kuuluva henkilö. Henkilötietoja saatetaan kerätä ja päivittää päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä kuten Väestörekisterikeskus. 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisteriä ei luovuteta eikä siirretä. Detur voi luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tai sovittujen palvelujen tuottamiseksi ja toimittamiseksi alihankkijalle/sopimuskumppanille, kuten lentoyhtiö. 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Rekisteritiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, käyttäjätunnuksin ja salasanoin suojattuja. Rekisteritietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta nimetyt henkilöt, joiden toimenkuvaan käyttö kuuluu. Tietokannassa on eri käyttäjätasoja, jolloin rekisterin käyttäjälle myönnetään oikeudet ainoastaan tarpeellisiin tietoihin. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioita hoitava henkilö. 

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja se on allekirjoitettava. Detur vastaa tarkastuspyyntöihin kirjallisesti. Uutiskirjeen tilannut asiakas voi peruuttaa tilauksen jokaisen sähköisen uutiskirjeen poistumislinkistä. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi kirjeitse tai sähköpostitse info (at) detur.fi